Trwają zapisy na kursy przygotowujące do testu 8-klasisty z matematyki! Sprawdź!

Pomagamy uczniom dostać się do wymarzonej szkoły i na wymarzone studia

Przygotowanie do egzaminu
8-klasisty z matematyki
Online

 • Cała niezbędna wiedza wymagana przez CKE
 • Oswojenie z formą egzaminu i ze stresem
 • 1 lekcja to tylko 34 zł
 • 56h lekcji
 • 1 spotkanie = 2h lekcyjne
 • 8 testów/arkuszy egzaminacyjnych w trakcie kursu
 • Stały i bezpośredni kontakt z nauczycielem online
 • Całkowita cena kursu 1900 zł

Co jest w cenie kursu?

 • Zajęcia prowadzone na żywo z nauczycielem, mentorem, w niewielkich grupach
 • Stały i bezpośredni kontakt z nauczycielem - zarówno na zajęciach stacjonarnych jak i online
 • Uczeń zadaje pytania w każdym, dowolnym wybranym przez siebie momencie trwania lekcji
 • Nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów
 • W trakcie zajęć nauczyciel prowadzi i sprawdza efektywność wykonywanych zadań
 • Sposób prowadzenia zajęć dopasowany jest do poziomu uczniów
 • Uczeń ma stały kontakt z nauczycielem - także po zajęciach
 • Nauczyciel przekazuje materiały powtórzeniowe po każdych zajęciach
 • Przed egzaminem uczeń może się zgłosić na dodatkowe, bezpłatne konsultacje
 • Uczeń poszerza matematyczną wiedzę i opanowuje wymagany na egzaminie materiał
 • Uczeń oswaja się z formą egzaminu, dzięki czemu przebieg testu nie jest już stresujący
 • Uczeń powtarza nabytą wiedzę, wykorzystując materiały przygotowane przez egzaminatora Centralnej Komisji Edukacyjnej

Korzyści dla ucznia

Opanowanie wiedzy niezbędnej do wykonania zadań egzaminacyjnych - cały materiał jest przygotowywany przez egzaminatorów CKE z uwzględnieniem najbardziej problematycznych działów matematyki.

Nieustanny kontakt z nauczycielem, także po zakończeniu danych zajęć!

Powtórzenie i rozszerzenie wiedzy z matematyki - na każdych zajęciach realizowane są zadania egzaminacyjne w formie podstawowej oraz rozszerzonej.

Umiejętność zarządzania czasem egzaminacyjnym - próbne egzaminy realizujemy wedle oficjalnych zasad - stąd kursanci uczą się, jak odpowiednio zarządzać czasem egzaminacyjnym.

Oswojenie z formą egzaminu i zmniejszenie poczucia stresu na egzaminie!

Średni wynik po naszych kursach z matematyki

Średni wynik, jaki uzyskali nasi kursanci z egzaminu ósmoklasisty z matematyki to aż 81%! Dla porównania, średni wynik w Polsce (2021 rok) wyniósł jedynie 47%. Zdecydowana większość naszych uczniów zdała test z matematyki na więcej niż 80%, ale nie zabrakło też osób z wynikami powyżej 90% i tych, którzy test zdali bezbłędnie!

 • 81%

  Średni wynik po naszym kursie w 2021

 • 47%

  Średni wynik w Polsce, w roku 2021


Masz jakieś pytania?

Egzamin z Gigantami - Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminami

Egzamin ósmoklasisty - zasady

 • Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma tutaj określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać - egzaminu nie można nie zdać. 

 • Egzamin ósmoklasisty zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które zdecydowały się wykorzystać go jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji (jeśli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc w danej szkole). 

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach. W drugim terminie przystępują uczniowie, którzy nie mogli z różnych przyczyn przystąpić w terminie głównym. 

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut.

 • Podczas trwania testu uczeń może mieć na stoliku wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicznie oraz (jeśli jest taka potrzeba) leki i inne pomoce niezbędne ze względu na np. chorobę. 

 • Na sali egzaminacyjnej jest zakaz wnoszenia i używania urządzeń telekomunikacyjnych.

 • Salę egzaminacyjną można opuszczać wyłącznie w uzasadnionej sytuacji, jeśli zezwoli na to osoba nadzorująca egzamin.

Progi punktowe

Aby dostać się do wymarzonego liceum, trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów z testu 8-klasisty i pamiętać o rywalizacji z innymi kandydatami. Słowem - im lepszy wynik, tym większa szansa, by dostać się do wymarzonego liceum. Z roku na rok wymagana średnia liczba punktów rośnie.

Zapoznajcie się z progami punktowymi w najlepszych liceach według rankingu "Perspektywy"

Warszawa

XIV LO im. Stanisława Staszica

169,5 - 191,9

Wrocław

LO nr III im. Adama Mickiewicza

171,1 - 200

Wrocław

XIV Liceum im. Polonii Belgijskie

155,6 - 200

Warszawa

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

174,5 - 200

Kielce

LO im. św. Jadwigi Królowej

120,55 - 200

Średnia liczba osób na 1 miejsce

Najpopularniejsze szkoły w naborze na rok 2020/2021 - szkoły tzw. pierwszego wyboru, to:

Warszawa

XIV LO im. Stanisława Staszica

5

Wrocław

LO nr III im. Adama Mickiewicza

3

Wrocław

XIV Liceum im. Polonii Belgijskie

2

Kielce

LO im. św. Jadwigi Królowej

2

Ile osób nie dostało się do szkoły tzw. pierwszego wyboru lub/i nigdzie? (2019/2020)

500

Kielce

1215

Gdańsk

2500

Kraków

Matematyka dla klas 7 i 8

Ucz się z Gigantami!Korepetycje dla 8-klasistów

200

Elbląg

800

Olsztyn

Dostań się do wymarzonej szkoły

Poznaj terminy i koszty

Egzamin 8-klasisty - statystyki (2021)

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: matematyka - obok języka niemieckiego - przysparza najwięcej kłopotów uczniom, biorącym udział w egzaminie 8-klasisty.
 • 60%

  Język polski

 • 66%

  Język angielski

 • 49%

  Język niemiecki

Jak przebiegają zajęcia?

Od strony organizacyjnej

 • Zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia materiału z poprzednich zajęć.

 • Na wstępie nauczyciel krótko przypomina i podsumowuje teorię, kładąc nacisk na najważniejsze pod kątem egzaminu zagadnienia i problemy.

 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku tak długo aż uczeń zrozumie materiał.

 • Po lekcji uczniowie otrzymują materiały podsumowujące: nagranie z zajęć oraz zadania do samodzielnego rozwiązania.

Od strony technicznej (dotyczy lekcji online)

 • Lekcje online prowadzone są poprzez komunikator internetowy.

 • Nauczyciel prowadzi zajęcia, udostępniając prezentacje i inne materiały, a także tablicę, z której może korzystać tak samo jak w szkole.

 • W trakcie zajęć uczniowie wchodzą w interakcje z nauczycielem, zadając lub odpowiadając na pytania.

 • Prowadzący zajęcia przez cały czas pozostaje widoczny dla uczestników zajęć i ma z nimi nieustanny kontakt.

 • Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

 • Materiały do każdych zajęć w cenie kursu

  Wszystkie materiały edukacyjne - jak pliki video, pliki PDF, zadania - są w cenie kursu oraz są udostępniane po każdych zajęciach.

 • Jesteśmy częścią Gigantów Programowania

  Organizatorem kursów jest jedna z największych firm na rynku szkoleń skierowanych do dzieci i młodzieży. Firma liczy 120 placówek w Polsce i za granicą (w tym na Słowacji, w Hiszpanii, w Chorwacji, w Chile i w Meksyku).

 • Nieustanny kontakt z nauczycielem (w trakcie i po zajęciach)

  Zarówno w trakcie zajęć jak i po zajęciach nasi uczniowie mogą liczyć na nieustanny kontakt i wsparcie nauczyciela.

 • Materiał przygotowany jest przez egzaminatorów CKE

  Autorami programu oraz materiałów wykorzystywanych w trakcie kursu są egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, którzy mają najlepszą wiedzę, jakie działy matematyki są najbardziej problematyczne dla maturzystów.

 • Każdy nasz nauczyciel ma odpowiednie kwalifikacje

  Każdy nauczyciel ma co najmniej 5 lat doświadczenia w nauczaniu matematyki. Nasza kadra to absolwenci najlepszych technicznych uczelni w kraju, m.in. Politechniki Warszawskiej, UW, UJ.

 • Małe grupy, dużo interakcji i współpracy

  Zajęcia prowadzimy w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma bezpośredni kontakt z każdym uczniem. Dbamy o atmosferę skierowaną na współpracę, a nie rywalizację między uczniami.

 • Multimedialność i bezpośredni kontakt

  Zdalny dostęp do lekcji w formie wideo po zakończeniu każdych zajęć. Przekazujemy wiedzę w sposób ciekawy i nowoczesny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Matematyka bez tajemnic

Zapisz się na kurs

Korepetycje z matematyki w klasie 7 i 8 - praktyczne przygotowanie do egzaminu

Giganci Edukacji to grupa nauczycieli, którzy mają nie tylko doświadczenie i odpowiednie kompetencje pedagogiczne, ale także rozumieją, czym egzamin z matematyki w klasie 8 jest dla młodego człowieka. To nie tylko sprawdzian umiejętności, ale także test odporności na stres. W końcu to od jego wyniku zależy wybór liceum lub technikum. Jak więc wyglądają prowadzone przez nas korepetycje z matematyki dla klas 7 i 8?

Zajęcia matematyczne dla dzieci w 7 klasie

Przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z matematyki nie należy oczywiście odkładać na ostatnią chwilę. Im więcej czasu uczeń poświęci na naukę, tym lepiej usystematyzowana będzie jego matematyczna wiedza, a kompetencje pewniejsze. Giganci Edukacji rozpoczynają więc kursy już od 7 klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty z matematyki jest wówczas poprzedzony kompleksowym dwuletnim kursem o nazwie „Młody Pascal”. Prowadzimy naukę matematyki przez internet bądź stacjonarnie - formę dobiera sobie uczeń. Zaczynając naukę już w siódmej klasie, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki rozkładamy na cztery semestry, co daje 56 spotkań (112 h lekcyjnych).

Korepetycje z matematyki - klasa 8, czyli ostatnia prosta do egzaminu

Zajęcia matematyczne przygotowujące do egzaminu 8-klasisty można oczywiście zacząć dopiero w ostatniej klasie podstawówki. Prowadzimy kurs („Mały Euklides”) trwający dwa semestry, czyli 28 spotkań równych 56 h lekcyjnych. Na zajęciach z ósmoklasistami nie tylko poznajemy ostatnią porcję nowych zagadnień dla uczniów podstawówki, ale także systematyzujemy i powtarzamy wiedzę nabytą już w poprzednich latach edukacji.

Jaki kurs Gigantów Edukacji wybrać - roczny czy dwuletni? Zależy to tak naprawdę od tego, jakie umiejętności uczeń już posiada oraz jakim czasem dysponuje. Jeśli wiedza matematyczna wydaje się nieugruntowana, a raz w tygodniu można sobie pozwolić na 90 minut zajęć, warto zacząć zajęcia z matematyki dla dzieci już w przedostatniej klasie podstawówki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by poświęcić na to tylko dwa semestry i wybrać korepetycje z matematyki w klasie 8 - tak jak mówimy, wszystko zależy od tego, jak z matmą radzi sobie konkretny uczeń.

Nauka matematyki przez internet - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

W zajęciach matematycznych, tak jak w wielu innych formach współczesnej edukacji, można uczestniczyć bez wychodzenia z domu. Nauka matematyki przez internet ma ten plus, że uczeń oszczędza czas na dojazdy, a na korepetycjach może być obecny z praktycznie każdego miejsca na świecie. Kurs z Gigantami Edukacji nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania - potrzebny jest tylko sprawny mikrofon i kamerka oraz internet. Przed pierwszą lekcją uczeń dostanie instrukcję, dzięki której prawidłowo podłączy się do zajęć.

Nasze korepetycje z matematyki w klasie 7 i 8 to nie kolejna dawka filmików na YouTube czy nudnych wykładów. Każdy uczeń może brać czynny udział w zajęciach, zadając pytania i konsultując wątpliwości. Popełnianie błędów w obliczeniach jest naturalną częścią przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, ale dzięki Gigantom Edukacji na tym się nie skończy - razem je zlokalizujemy i naprawimy.

Egzamin 8-klasisty - matematyka bez stresu?

Zajęcia matematyczne pod okiem Gigantów Edukacji to propozycja dla ambitnych dzieci, którym liczba punktów na egzaminie nie jest obojętna. Od niej zależy bowiem ich przyszła edukacja. Wysoki wynik to jednak niejedyna korzyść wynoszona z kursu. Pomagamy uczniom radzić sobie z egzaminacyjnym stresem, oswajając ich z każdym typem zadań oraz instruując, jak prawidłowo zarządzać czasem.


 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zapoznałem się i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych